Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole Filialnej w Chociemyśli (21.03.2017)