„Przysłowia mądrością narodu - zilustruj przysłowie o zwierzętach” (grudzień 2016)