Święto Edukacji Narodowej w Szkole Filialnej w Chociemyśli (13.10.2016)