Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli


nasza misja


 

Jesteśmy szkołą, której zadaniem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie kształcenia. Realizacji powyższych celów sprzyja klimat społeczny, kwalifikowana kadra, wyposażenie szkoły, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

Aktualności

MIESZKAŃCY GMINY

Zbliża się 1 listopada - dzień pamięci o zmarłych. Wielu mieszkańców naszego regionu mogiły swoich bliskich pozostawiło na Kresach Wschodnich. Opuszczone i zaniedbane czekają na naszą pamięć. Podobnie jak w latach ubiegłych prosimy uczniów, ich rodziców o podarowanie symbolicznej lampki. Zapłoną one na wielkich, narodowych nekropoliach w Wilnie i we Lwowie, oraz na polskich cmentarzach na Ukrainie, które tego lata remontowane były przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska. Na niektórych mogiłach nikt od wyjazdu Polaków nie zapalił nigdy nawet jednej lampki. Znicze zbierane będą przy kościołach na terenie naszej gminy 22 i 23 października (przed każdą Mszą św.) oraz w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli od 20 do 26 października 2016r. 

Opiekunowie Kół Misyjnych

Święto Edukacji Narodowej w Szkole Filialnej w Chociemyśli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13 października dzieci z grupy 3-4 latków, grupy 5-6 latków oraz uczniowie klasy II zaprezentowały część artystyczną dla pracowników Szkoły Filialnej w Chociemyśli. Uczniowie w sposób uroczysty recytowali wiersze okolicznościowe i śpiewali piosenki. Na koniec występów zaproszeni goście wysłuchali tradycyjnego „100 lat" śpiewanego dla nich przez dzieci. Przedstawiciele grup wręczyli pracownikom Szkoły Filialnej kwiaty i złożyli życzenia. Była to bardzo miła uroczystość zarówno do dzieci przedszkolnych, uczniów i pracowników.

Relacja fotograficzna»

"Fabryka Talentów"

Dnia 03.10.2016 r w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyło się spotkania z piłkarzem Gracjanem Horoszkiewiczem i członkami szkółki piłkarskiej „Fabryka Talentów". Drużyna piłkarska z Gaworzyc zaprezentowała uczniom swoje sportowe umiejętności. Przeprowadzono również kilka konkurencji sportowych, w których aktywnie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Sportowym zmaganiom, towarzyszył radosny doping zgromadzonej na sali widowni. Na zakończenie spotkania poinformowano uczniów o możliwości zapisywania się do ,,Fabryki talentów", która daje szansę na trening w nowych standardach szkoleniowych.

Relacja fotograficzna»

Akcja charytatywna : Kup pan szczotkę! Dzieci z Afryki też chcą myć zęby.

Koło Misyjne zaprasza do akcji charytatywnej Kup pan szczotkę! Dzieci z Afryki też chcą myć zęby dla Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, w którą włączyła się nasza szkoła. Akcja ta to odpowiedź na prośby misjonarzy, którzy w prowadzonych przez siebie szkołach uczą dzieci mycia zębów. Prosimy o dostarczenie szczoteczek i past do zębów do biblioteki szkolnej do 20 października 2016 r.

SPRZĄTANIE ŚWIATA wrzesień 2016

W dniach 26 - 30 września 2016 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli zaplanowano tradycyjną akcję SPRZĄTANIE ŚWIATA. ....

Więcej »

„Przysłowia mądrością narodu - zilustruj przysłowie o zwierzętach”

Zapraszamy do uczestnictwa w bibliotecznym konkursie plastycznym ....

Więcej »

Harmonogram przekazania podręczników rodzicom uczniów

Klasa I a -  05.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 10.30 - sala 26

Klasa  I b - 05.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 12.25 do 14.05 - sala  25

Klasa II b -  05.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 13.20
Klasa II d -  05.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 11.30 - 12.30 sala  9
Klasa III a -  05.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 9.30 - 11.00
Klasa III b -  06.09.2016 r. (wtorek) godz. 12.10 - sala 109
Klasa IV a -  01.09.2016 r. (czwartek) godz. 11.00 - 12.00  i 05.09.2016  r. godz. 8.30 - 9.30 w sali  gimnastycznej
Klasa IV b -  02.09.2016 r. (piątek) 4 i 6 godzina  lekcyjna sala 27
Klasa V a -  05.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 12.00 - sala 106
Klasa V b -  05.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 12.15  - sala  104

REGULAMIN wypożyczania i korzystania z podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów klas I - VI Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli oraz uczniów klas II - III SF w Chociemśli odbędzie się 1 września (czwartek} 2016 r. o godzinie 830  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kotli. Masza św. dla uczniów godz. 745. Spotkanie z wychowawcami w klasach godz. 900. Odjazdy  930.

Przedszkole oraz oddziały przedszkolne w tym dniu pracują zgodnie ze swoimi  godzinami pracy. 

Przekazanie podręczników rodzicom odbędzzie się w pierwszym tygodniu nauki. Harmonogram  dostępny będzie na  stronie w dniu  30. 08. 2016 r.

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika i przyjaciela książki - rok szkolny 2015/2016

Dnia 23 maja 2016 r. w bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelnika i przyjaciela książki. Wszyscy przypomnieliśmy sobie zasady zachowania się w bibliotece. ....

Więcej »

Podsumowanie VII edycji akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"

Dnia 20 maja 2016 r. na Rynku we Wrocławiu odbyło się wielkie patriotyczne spotkanie uczniów dolnośląskich szkół, nauczycieli, rodziców, samorządowców – wszystkich ludzi dobrej woli, którzy od 7 lat pomagają ....

Więcej »

11.06.2016 r. - ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli, Gimnazjum Gminnego w Kotli oraz RCKiK we Wrocławiu im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza organizuje zbiórkę krwi ....

Więcej »

PODZIĘKOWANIE

Członkowie Koła Misyjnego ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli serdecznie dziękują Panu Łukaszowi Horbatowskiemu za umożliwienie wyjazdu na uroczyste podsumowanie VII edycji akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia ....

Więcej »

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KOTLI

19 maja 2016 r. po raz kolejny został zorganizowany Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Koordynatorem Dnia Otwartego była p. Dorota Wojno-Fidzińska przy współpracy z p. Marzeną Ryszką i p. Kingą Nomejko. Z zaproszenia skorzystało 47 przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Kotli oraz z Oddziału Przedszkolnego w Chociemyśli. Kandydaci na uczniów naszej szkoły zwiedzali pomieszczenia i wyposażenie szkoły oraz uczestniczyli w otwartych zajęciach dydaktycznych, przygotowanych i prowadzonych przez nauczycieli w różnych klasach. Mieli także okazję porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami, koleżankami i kolegami – uczniami klas I-VI. Przygotowano również słodki poczęstunek. Uczestnicy Dnia Otwartego obejrzeli pokaz multimedialny prezentujący najciekawsze i najważniejsze wydarzenia szkolne, a na pożegnanie wszyscy otrzymali prospekty zawierające ofertę edukacyjną szkoły. Niemal wszyscy kandydaci na uczniów zdecydowanie oznajmili, że nie boją się szkoły i chętnie przyjdą we wrześniu do klasy pierwszej. Taka deklaracja bardzo ucieszyła zarówno koleżanki i kolegów ze starszych klas, jak i całe grono pedagogiczne.

Miesiąc profilaktyki

W kwietniu i maju 2016r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli prowadzone były działania informacyjne i profilaktyczne skierowane do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. ....

Więcej »

Próbny alarm pożarowy

Dnia 16 maja 2016 r. o godz. 9.00 na terenie obiektu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się próbny alarm pożarowy. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów i pracowników umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem oraz przypomnienie zasada postępowania na wypadek pożaru: poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przemieszczania się na miejsce zbiórki. Akcja ewakuacji przebiegła sprawnie. Osoby znajdujące się na terenie obiektu przemieściły się na miejsce zbiórki. Przejazd wozu bojowego i ubiór strażaków wzbudziły zainteresowanie wśród uczniów. 

Alarm przeciwpożarowy przeprowadził Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, pan Marian Porębskie, przy współpracy z komendantem OSP w Kotli Krzysztofem Skibą oraz strażakami ochotnikami. Dziękujemy komendantowi i strażakom za pomoc w organizacji alarmu. 

Ewa Kempa

Relacja fotograficzna»

Uzależnieniom mówimy NIE

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli, w ramach realizowanych programów prozdrowotnych, przeprowadzona została akcja profilaktyczna skierowana do uczniów klas starszych. We wtorek, 10 maja 2016 r. w szkole ....

Więcej »

Turniej Rowerowy ,, Przepis na bezpieczny rower".

Dnia 11 maja 2016 r. w PWSZ w Głogowie odbyła się kolejna edycja Turnieju Rowerowego ,, Przepis na bezpieczny rower". Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Głogowie. Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli reprezentowali uczniowie klas czwartych: Wiktor Stodoła i Żaneta Kalińska. W turnieju udział wzięło 24 uczniów z 12 szkół podstawowych powiatu głogowskiego. Konkurencje odbywały się w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym ( jazda na rowerze). Uczeń Wiktor Stodoła odniósł sukces zajmując drugie miejsce w klasyfikacji końcowej. 

Uczniów do turnieju przygotowały: Małgorzata Bassarab i Lilla Sobolewska.

Relacja fotograficzna»

Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowy

W kwietniu 2016 r. odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W etapie powiatowym reprezentacja Szkoły Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego w Kotli w składzie: Aleksandra Walenczak, Natalia Kobiela, Szymon Knap i Damian Wątroba zajęła pierwsze miejsce pokonując 11 szkół podstawowych z powiatu głogowskiego. 

Uczniów do turnieju przygotowały: Lilla Sobolewska, Małgorzata Bassarab i Aneta Łukasik. 

Życzymy sukcesów w kolejnym etapie turnieju.

Konkurs recytatorski- „MALUCHY LUBIĄ WIERSZE”

W dniach 27 - 29 kwietnia 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski dla klas 1-3 szkół podstawowych, p.n. „Maluchy lubią wiersze”. Impreza zgromadziła ponad 70 uczestników naszego regionu. 

Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Kotli reprezentowali uczniowie, którzy byli zwycięzcami I Etapu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, tj.: Kornelia Boczkowska z klasy I b - przygotowana przez p. Iwoną Rutkowską, Angelika Gniewosz z klasy II a- przygotowana przez p. Małgorzatę Włodarską i Bartosz Gajdamowicz z klasy III a - przygotowany przez p. Dorotę Baraniecką. Wykonawcy zaprezentowali dowolne utwory dostosowane tematyką do wieku i predyspozycji małego artysty. W trakcie obrad jury zostały przeprowadzone warsztaty - śmiechoterapia oraz opanowanie stresu na scenie - tremoterapia

. I znów brawa dla naszych recytatorów! Cała nasza trójka została przez jury konkursu wyróżniona oraz nagrodzona ciekawymi nagrodami i pamiątkowymi dyplomami. 

Koordynatorzy: 

Iwona Rutkowska 

Dorota Baraniecka

Relacja fotograficzna»

Jestem radosny i Wy bądźcie radośni

Jestem radosny i Wy bądźcie radośni pod takim hasłem członkowie Koła Misyjnego ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli na uroczystym apelu (28 kwietnia 2016 r.) upamiętnili rocznicę kanonizacji Papieża Świętego Jana Pawła II. 

Ojciec Święty Jan Paweł II zostawił ludziom piękne i ważne słowa. Są one dla nas jak zadanie, które mamy wypełnić. Są dewizą , jak piękniej, godniej i treściwiej żyć. To testament zostawiony nie tylko nam, lecz także następnym pokoleniom. 

Dzięki takim spotkaniom nasz rodak Święty Jan Paweł II i jego nauka ciągle żyje w naszej pamięci. Apel spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i dostarczył wiele wzruszeń całej społeczności szkolnej i zaproszonym gościom. 

Apel został przygotowany pod kierunkiem: Elżbiety Baczyńskiej, Henryki Bylebył, Anety Marciniak, Ludmiły Woźniak i Małgorzaty Bassarab

Relacja fotograficzna»

Udział Zespołu Tanecznego „Rocky” w XIII Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie Tańca Nowoczesnego w Głogowie

16 marca 2016 r. zespół taneczny „Rocky”, przygotowany przez p. Dorotę Baraniecką, miał przyjemność uczestniczyć w XIII Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie Tańca Nowoczesnego w Głogowie. ....

Więcej »

nasze tradycje

Ślubowanie klas pierwszych

13 października 2015r. w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli odbyła się uroczystość 

Więcej »

Święto sztandaru

18 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego odbyła się uroczystość z okazji Święta Sztandaru..... Więcej »

Dzień otwarty

9 maja 2016 r. po raz kolejny został zorganizowany Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Kornela M. … Więcej »

Wydarzenia

UCZEŃ GODNY NAŚLADOWANIA

Dnia 25.06.2014 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyła się uroczysta gala podsumowująca … Więcej »

Dzień Szkoły bez Przemocy

Dnia 03.06.2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli z okazji Dnia Dziecka . … Więcej »

Nadanie Imienia

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które na stałe zapisują się w jego pamięci. Takim doniosłym wydarzeniem dla dzieci, rodziców,  … Więcej »